Day: September 16, 2020

ชาไทย

ผงชาไทย ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจผงชาไทย ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

วันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของผงชาไทย และความน่าสนใจ รวมถึงวัฒนธรรมในการดื่มชาของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ถ้าจะพูดถึงความนิยมในการดื่มชา คนไทยนิยมดื่มชากันมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันการดื่มชาก็ยังได้รับความนิยมเหมือนเช่นเคย ส่วนหนึ่งก็คงมาจากวัฒนธรรมของชาวจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในสมัยก่อน จนทำให้การดื่มชากลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ในสมัยโบราณก็จะนิยมดื่มชาที่มีต้นตำรับมาจากประเทศจีน ด้วยการนำยอดใบชามาตากแห้งและนำมาผ่านกระบวนการต้ม ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกาย แต่ในปัจจุบันความหลากหลายของวัฒนธรรม การดื่มชา ในประเทศไทยก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะชานม หรือชาไข่มุกที่มีตำแบบมาจากประเทศไต้หวัน ตลอดจนชาที่มีต้นตำหรับมาจากประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกัน สำหรับความเป็นมาของ “ชาไทย” นั้นเป็นชาที่ถูกคิดค้นหรือทำขึ้นโดยคนไทยเอง ซึ่งผงชาไทย จะมีสีส้มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุดิบมาจาก ใบชาซีลอน ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศศรีลังกา และถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพ หรือประยุกต์

Food