Day: September 23, 2020

ปลาสลิด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?ปลาสลิด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ปลาสลิด เป็นปลาที่มีรสชาติดี และสามารถนำไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนู โดยเฉพาะปลาสลิดแดดเดียวในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปลาสลิดที่มีรสชาติอร่อย และมีการหมักด้วยเกลือที่เป็นสูตรลับเฉพาะ โดยเป็นสูตรดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ เมื่อทอดออกมาแล้ว จึงได้เนื้อปลาที่มีความกรอบ กลิ่นหอม เนื้อไม่ยุ่ยรสชาติเค็มกำลังดี เมื่อพูดถึงปลาสลิดแล้ว หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าปลาสลิดมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ซึ่งวันนี้เราจะเล่าให้ฟัง ปลาสลิดนั้น มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาใบไม้ ซึ่งเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด พบมากในแถบทวีปเอเชีย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทยของเรา เป็นต้น  โดยในประเทศไทยของเราที่นิยมเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดก็คือ ชาวอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงปลาสลิดเพราะเป็นแหล่งน้ำกร่อยที่มีความอุดมสมบูรณ์

Food